Wat is participatie pensioen?

Werknemers die een aanvullend pensioen hebben, kunnen hun pensioen vervroegen. En soms staat een deel van het pensioen gewoon nog op een eerdere datum dan de AOW leeftijd. Maar de AOW zelf is niet te vervroegen.

Om eerder te kunnen stoppen moet dat AOW-gat opgelost worden. Dat kan met het ParticipatiePensioen. Met het ParticipatiePensioen gaat de werknemer vervroegd met pensioen en blijft als gepensioneerde nog werkzaamheden verrichten. Dat zijn meestal werkzaamheden die werkgevers graag door gepensioneerden laten doen. Omdat zij flexibel zijn. Omdat zij het leuk vinden. Omdat zij niet op een uurtje meer of minder letten. Omdat zij er veel lol in hebben. Omdat …… Vul maar in.

DOORWERKGEVER is een organisatie die dit soort werkzaamheden in de markt verzamelt. Dat kunnen ook werkzaamheden zijn die de oude werkgever “in de aanbieding” heeft. Vervolgens wordt dat werk uitgezet onder de gepensioneerden. En dat kunnen dus ook vroeg-gepensioneerden zijn.

Met het inkomen dat de vroeg-gepensioneerde verdient, wordt het AOW-gat gedicht. Daardoor komt het inkomensplaatje er als volgt uit te zien.

Voorwaarde van het ParticipatiePensioen is wel dat het aanvullende pensioen niet te laag is.

Het ParticipatiePensioen laat vroeg-gepensioneerden dus gewoon nog participeren als betaalde arbeidskracht in de maatschappij. En veelal in een heel andere / leukere functie dan nu.

En met die wetenschap wilt u misschien niet alleen uw werknemers de gelegenheid bieden om gebruik te maken van het ParticipatiePensioen, maar heeft u ook werkzaamheden “in de aanbieding”. Wij brengen u graag in contact met DOORWERKGEVER.

Contact

Wilt u meer weten over het ParticipatiePensioen? Neem gerust contact op met Marcel Kleemans. marcel@prometheusadvies.nl of 06-51842173

Contact